Huấn Luyện & Đào Tạo

Hiện Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc (Tổng Hội) đang thực hiện các chương trình huấn luyện dưới đây xin được giới thiệu tới quý Hội Thánh và tín hữu gần xa:

  • Cuộc Đời Chúa Cứu Thế: Để đăng ký học xin liên hệ Mục sư Hoàng Văn Thái
  • Trường Chúa Nhật: Để đăng ký học xin liên hệ Mục sư Hoàng Văn Thái
  • Thánh Kinh Căn Bản: Để đăng ký học xin liên hệ Mục sư Hoàng Văn Thái
  • Học Tiếng Việt Qua Kinh Thánh: Để đăng ký học xin liên hệ anh Đỗ Duy Khánh – thư ký của Ủy Ban
Khánh: 0349 013 597