UB CĐGD :TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH XÓA MÙ CHỮ

26/10/2021 (Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Bắc Kạn)Vào lúc 9h00, ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục (UB CĐGD) cùng kết hợp Tổ chức Thánh Kinh Hội (TKH) đồng tổ chức lễ Tổng Kết “Chương Trình dạy Tiếng Việt qua Kinh Thánh” trong giai đoạn từ 2015 tới nay. Đối tượng học là các học viên khu vực vùng cao.

      Chương trình có sự tham dự của Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội Trưởng HTTL Việt Nam (MB). Mục sư Triệu Phúc Tiến – Trưởng Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục. Cô Nguyễn Thị Hồng Liên – Đại diện Thánh Kinh Hội tại Miền Bắc Việt Nam,

     Cùng các Mục sư, Quản Nhiệm, Trưởng Nhiệm, và các học viên khu vực vùng cao đồng tham dự qua hình thức trực tuyến.

      Cảm tạ ơn Chúa, qua chương trình “Xóa mù chữ” các học viên biết đọc và biết viết cách thành thạo, tự tin giao tiếp bằng Tiếng Việt.  Nhất là việc đọc Kinh Thánh Tiếng Việt. Tổng số học viên tại 4 tỉnh được học tiếng Việt là hơn 1753 học viên, hơn 165 lớp học tại khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Bắc Kạn.

     Trong buổi lễ Tổng Kết, Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc cũng khích lệ tinh thần con dân Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh I.Phi-e-rơ 4:7-11. Cho thấy tầm quan trọng của việc: cần có sự Khôn Ngoan, Khẩn cầu với Chúa, và sự Khích lệ lẫn nhau. Từ đó cảm biết sự ban ơn của Chúa qua cách Ngài ban phước cho các tín hữu khi học và hiểu cũng như áp dụng được tiếng Việt vào đời sống. Hỗ trợ các tín hữu trong công cuộc truyền bá Phúc Âm cách mạnh mẽ.

     Kết thúc buổi lễ, Ms.Triệu Phúc Tiến dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các Giáo viên và học viên tiếp tục trung kiên trong các khóa học tiếp tới, đồng nài xin Chúa cho Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục và Thánh Kinh Hội với tinh thần hầu việc Chúa được tiếp tục lan tỏa mục vụ “Học tiếng Việt qua Kinh Thánh” cho nhiều khu vực vùng cao hơn nữa. Để các con dân Chúa có cơ hội học biết Lời Chúa, đời sống tâm linh được tăng trưởng../


Nguồn: UB CĐGD