LAI CHÂU - HUẤN LUYỆN TRƯỞNG CHẤP SỰ CÁC HỘI THÁNH KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU

Huấn luyện Chấp sự tỉnh Lai Châu


Ngày 17-18/11/2020. Tại Hội Thánh Căn Câu, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Hội kết hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lai Châu tổ chức khóa huấn luyện "Kỹ năng cho Trưởng  Chấp sự các Hội Thánh tỉnh Lai Châu".

Hiện diện tại lớp bồi dưỡng với sự góp mặt của Mục sư Triệu Phúc Tiến - Ủy viên BTS Tổng hội đồng Trưởng Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục; Mục sư Phan Văn Cử - Tổng Thủ quỹ Tổng Liên hội HTTLVN (MN); Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lai Châu, cùng gần 100 Chấp sự các Hội Thánh khu vực tỉnh Lai Châu.

Nội dung buổi bồi dưỡng gồm 2 phần. Phần 1 bắt đầu với sự hướng dẫn của Mục sư Triệu Phúc Tiến,  giảng dạy về Thánh Chức Chấp Sự trong Hội Thánh. Phần 2 buổi đào tạo kỹ năng, Mục sư Phan Văn Cử giảng dạy về Sự Tổ Chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Công Tác Của Chấp Sự và cách Quản Lý Tài Chính của Hội Thánh. 

Xin Quý tôi con Chúa tiếp tục thêm lời cầu thay cho các mục vụ huấn luyện của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục tiếp nối cuối quý 4 năm 2020 và những hoạch định tiếp tới của Ủy ban trong khải tượng Chúa để giúp thúc đẩy phát triển công việc Chúa ở khắp các Hội Thánh toàn Miền Bắc Việt Nam năm 2021. 

….

CTV: UBCĐGD