Giới thiệu


Kính chào toàn thể đọc giả, thân tín hữu truy cập page Văn phẩm Tin Lành - thuộc mục vụ Văn phẩm của Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Hội.Với nhu cầu sử dụng, truy cập Website để nắm bắt các thông tin và nhu cầu mua Ấn phẩm Online từ các tín hữu trên toàn Việt Nam càng ngày càng nhiều, Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã phát triển thêm trang chủ Của Ủy ban qua ứng dụng Facebook - page với hy vọng rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của tín hữu về thông tin, tin tức của Ủy Ban về các hoạt động Giáo Dục cũng như giới thiệu với các Quỹ tín hữu văn phòng Ủy Ban bao gồm các hoạt động về Huấn luyện đào tạo, Biên dịch, Văn phẩm..vvKính chúc Quý tín hữu đang truy cập một ngày vui vẻ, phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa! 

Liên hệ Ủy Ban : 

ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC 
Địa chỉ: Số 2 Ngõ Trạm - Hàng Bông - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện Thoại : 0243.828.8040 ( Nhánh #109) 
Văn Phòng tại Hà Nội : 0987.734.390 ( Nhung) 
Văn Phòng Thái Nguyên: 0969.282.357 ( Kiên)