ĐIỆN BIÊN: Huấn luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật cho Ban Nam Giới - Nữ Giới

Tin Huấn Luyện Tháng 4/2021 - Điện Biên - Huấn luyện Giáo Viên TCN


Vào ngày 7 - 8/4/2021, Tại Khu vực Điểm Nhóm Mường Chà - Điện Biên đã diễn ra buổi huấn luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Cho hơn 70 Giáo viên tại các Điểm nhóm, Hội Thánh khu vực trong Ban Nam Giới, Nữ Giới. Buổi huấn luyện được Truyền đạo: Vừ A Chịa phụ trách.

Hai ngày huấn luyện diễn ra trong sự tể trị ban ơn của Đức Chúa Trời, các Giáo viên được trang bị kỹ năng sử dụng tài liệu, cách soạn bài dạy và hướng dẫn chương trình của trưởng ban lớp Trường Chúa Nhật.

Xin các Quý tôi con Chúa tiếp tục cầu thay cho những chương trình huấn luyện của Ủy Ban tiếp tới được đầy ơn Chúa trong những kế hoạch tiếp theo. 

Nguồn: CTV Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục 

(Ghi chú*: Hình ảnh và hoạt động huấn luyện được ghi lại từ trước thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam)