BẮC SƠN - BẾ GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA I NĂM 2


Bắc Sơn: Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản khóa I Năm 2

Vào lúc 15h00 ngày 15/11/2020 đã diễn ra Lễ Bế Giảng khóa Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Chương trình diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Bắc Sơn.

Hiện diện gồm có Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Hội Trưởng HTTLVN (MB); Mục sư Triệu Phúc Tiến - Ủy Viên BTS Tổng hội, Ban Đại diện Tin lành tỉnh; quý tôi con Chúa cùng 22 khóa sinh.

Truyền đạo Đặng Văn Thánh hướng dẫn chương trình Lễ Bế Giảng; Mục sư Triệu Phúc Tiến, Ủy viên BTS cầu nguyện dâng chương trình để Chúa tể trị. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng giảng Lời Chúa với đề tài: Hãy Vững Vàng, đã khích lệ thêm cho quý tôi con Chúa tiếp tục vững vàng trong công việc Chúa và hầu việc Chúa tích cực hơn.

Lớp Thánh Kinh Căn Bản khóa I năm 2 gồm 22 khóa sinh tham gia học từ ngày 12/9/2020 đến ngày 15/11/2020. Đa phần các khóa sinh là những Mục sư Nhiệm chức và các chấp sự đang hầu việc Chúa tại các Hội thánh và điểm nhóm trong khu vực Bắc sơn.  

Chương trình học Với 5 môn học và Ban giảng huấn:

1. Cuộc Đời Chúa Cứu Thế 1 – Mục sư Triệu Phúc Tiến

2. Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi 2 – Mục sư Nhiệm chức Triệu Tiến An

3. Nếp Sống Cơ Đốc – Mục sư Nhiệm chức Triệu Long Kim

4. Phương Pháp Học Kinh Thánh – Mục sư Nhiệm chức Triệu Tiến An

5. Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Mục sư Nguyễn Hữu Mạc.

Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB) trong việc kết hợp với Ban Đại diện các tỉnh/thành tổ chức Thánh Kinh Căn Bản trong những năm tới. Hầu cho các Hội Thánh phát triển hơn qua việc học Lời Chúa./.